Dokumenty pre poskytovanie údajov za rok 2018

Predajcovia.XLS – aktualizovaný 05.02.2019
Tlačivo pre predajcov tuhého a kvapalného paliva vo forme MS Excel.

NEIS_navod.doc (159 KB zip) – aktualizovaný 21.06.2016
Metodický návod na vyplnenie elektronických formulárov vrátane popisu číselníkov NEIS.

Kliknite tu (Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci) k zoznamu NACE kódov podľa Štatistického úradu SR.
Zoznam NACE kódov.