Program pre generovanie Reportov podla medzinárodných požiadavok

Download: (volne prístupný)

ReportER IV Setup verzia 1.0 z 20.09.2007 (zip 6.5 MB)

ReportER III Setup verzia 1.0 z 16.05.2006 (zip z 27.09.2006 7.23 MB)

ReportER II Setup verzia 2.3 z 27.01.2003 (1.895 MB)

ReportER II auxiliary database description verzia z 10.12.2002 (79 KB)

ReportER IV setup

Obsahuje ReportER_IV.exe (vykonatelná úloha), ReportER_IV_man.html (onlinemanuál), Readme.txt (poznámky k inštalácii a verziám) ReportER_IV.mdb pomocná databáza. ReportER IV.

ReportER IV úvod

ReportER IV slúži na generovanie zostáv, ktoré je založené na jednorocných údajoch uložených v databáze verzie 4. V prípade použitia starších verzií pozri predošlý ReportER II úvod. Funkcia UNFCCC CRF 1999 slúži na export údajov z databázy pre CollectER do XML súborov, ktoré môžu byt importované do nového UNFCCC CRF Reportera verzia 3.x. Funkcia NFR Report exportuje údaje do modifikovaných MS Excel formulárov.

ReportER III setup

Obsahuje ReportER_III.exe (vykonatelná úloha), ReportER_III_man.html (onlinemanuál), Readme.txt (poznámky k inštalácii a verziám) ReportER_III.mdb pomocná databáza.

ReportER III úvod

ReportER III slúži na generovanie zostáv, ktoré je založené na jednorocných údajoch uložených v databáze verzie 4. V prípade použitia starších verzií pozri predošlý ReportER II úvod. Funkcia UNFCCC CRF 1999 slúži na export údajov z databázy pre CollectER do XML súborov, ktoré môžu byt importované do UNFCCC CRF Reportera. Funkcia NFR Report exportuje údaje do modifikovaných MS Excel formulárov.

ReportER II setup

Obsahuje ReportER.exe (vykonatelná úloha), ReportER_man.html (onlinemanuál), Readme.txt (poznámky k inštalácii a verziám) ReportER_II.mdb pomocná databáza.

ReportER II popis databázy

Obsahuje popis pomocnej databázy “ReportER.mdb” ktorá obsahuje transformacné pravidlá zo základných císelníkov CORINAR (SNAP, Pollutant groups, fuels ...) do císelníkov podla IPCC metodiky využívaných v CRF formáte.

ReportER II úvod

ReportER II generovanie zostáv je založené na jednorocných údajoch uložených v databáze verzia 3 alebo 4. Pocas otvorenia databázy je kontrolovaná verzia a v prípade starších verzií je táto databáza odmietnutá. Staršie verzie db (napr.2) musia byt konvertované staršou verziou programu (napr.CollectER v1.3). Tieto konverzie pridávajú nové znecistujúce látky (HFC's, PFC's and SF6), modifikujú vlastnosti niektorých tabuliek a pod..
Pri otvorení staršej verzie databázy V 3 (vytvorenej CollectER V1.3) iba prvé dve výstupné zostavy sú prístupné (t.j. UNFCCC CRF a EMEP). Ostatné zostavy (IPPC, LCP, NACE) vyžadujú štruktúru databázy verzia 4 (vytvorenú CollectER II).

Projekty